Hejtman Ústeckého kraje Ing. Jan Schiller navštívil spolu s předsedou představenstva Krajské zdravotní, a.s., (KZ) MUDr. Ondřejem Štěrbou a místopředsedou představenstva společnosti MUDr. Leošem Vysoudilem, MBA, významné investiční akce v děčínské, ústecké a chomutovské nemocnici KZ.

     Výstavba pavilonu v areálu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. bude probíhat do 20. 12. 2023. Předmětem investičního záměru je nový pavilon s operačními sály, odděleními JIP a standardními lůžkovými odděleními vč. umístění kardiochirurgie. V objektu je navrženo celkem 12 nových operačních sálů, 54 lůžek pro intenzivní či intermediární péči, 70 standardních lůžek a 11 ambulancí. Dále nezbytné technické a administrativní zázemí včetně například nového centrálního dispečinku pro sanitáře. Nový pavilon bude sloužit zejména pro ústecké Kardiocentrum, dále pak pro oddělení Centrálních operačních sálů, Kliniku anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny (KAPIM) a Oddělení hrudní chirurgie. V letošním roce bude dokončena hrubá stavba.

     Výstavba pavilonu bude také probíhat v areálu Nemocnice Děčín, o.z. do poloviny prosince 2023. Předmětem investičního záměru je nový objekt tvořící přístavbu ke stávajícímu pavilonu „E“. Jedná se o I. etapu dostavby děčínské nemocnice, jejíž součástí je demolice stávajících objektů, výstavba nového pavilonu Emergency (expektační pokoj, 2 zákrokové sálky, 3 lůžka crash room, RDG – CT), 4 operačních sálů, centrální sterilizace, jednotek intenzivní péče (8 lůžek) a ARO (6 lůžek). Dále modernizace energocentra – trafostanice včetně náhradního zdroje elektrické energie a výstavba patrového objektu pro parkování osobních automobilů. Do konce roku se počítá s dokončováním hrubé stavby a zahájením instalace rozvodů technického zařízení budovy. V děčínské nemocnici by výstavba měla pokračovat ještě druhou fází, při které vznikne nový Pavilon péče o matku a dítě vč. hemodialyzačního střediska a nadzemního propojovacího koridoru.

Výstavba v Nemocnici Děčín

     V areálu Nemocnice Chomutov, o.z., bude výstavba pavilonu probíhat do poloviny prosince roku 2023. Zde je předmětem investičního záměru výstavba nového pavilonu s urgentním příjmem (5 ambulancí, RTG, 5 expektačních lůžek, crash room), COS (5 operačních sálů), centrální sterilizace, JIP (10 lůžek), ARO (10 lůžek) a technickým a administrativním zázemím, a to v návaznosti na stávající pavilon C. Novostavba je navržena jako samostatně stojící objekt, avšak s provozním a technickým propojením na stávající pavilon C vč. nadzemního spojovacího koridoru na stávající pavilon D. V chomutovské nemocnici se do konce roku počítá s dokončováním hrubé stavby a zahájením instalace rozvodů technického zařízení budovy.

Výstavba v Nemocnici Chomutov

Více na https://1url.cz/7rQx3.

(Úvodní foto: Výstavba v Masarykově nemocnici v Ústí n. L.)

(zdroj: kzcr.eu)