Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem má v posledních letech viditelně dobře našlápnuto a prožívá takřka renesanční období. Osvobodila se od stereotypů hodnocení regionu, jeho obyvatel a budoucnosti, a bere věci do svých rukou. Chce pomáhat, vést a tvořit novou identitu kraje. 
  
     Jako taková má zájem o studenty s ambicí nejen získat další vědomosti, ale také měnit svět a přiložit ruku k dílu. „Na vysokou školu se hlásí mladí lidé v životně nezopakovatelném období, mají energii, nápady, ideály a jsou plni mladistvého humanismu. Přesně tyto atributy jsme na UJEP připraveni rozvíjet a zapálit je pro změnu našeho kraje. Máme k tomu oblíbené pedagogy, inspirativní vědce i jedinečné zázemí,“ zdůrazňuje rektor doc. Martin Balej. 
 
Supermoderní kampus
     UJEP již několik let buduje univerzitní městečko a současný kampus se dá označit za nejmodernější v republice. V posledních letech univerzita získala a investovala do modernizace vzdělávacího a vědeckého zázemí více než 2 miliardy korun. „Jsme moderní stále mladá univerzita. V našem kampusu v současné době naleznete pouze atraktivní budovy a novostavby, ve kterých sídlí fakulty s výukovým prostředím odpovídajícím nejvyšším nárokům na kvalitu,“ upozorňuje rektor doc. Martin Balej. Kampus UJEP je aktuálně nejmodernějším vědeckovýzkumným a vzdělávacím prostorem Ústí nad Labem, má pozitivní atmosféru a kreativní náboj. Pro budoucí studenty je tak ideálním místem pro prožití vysokoškolských studií. 

Pomoc při studiu
     „Obecně můžeme sledovat především výrazný nárůst podílu studentů zdravotnických programů, jenž souvisí také s dynamickým rozvojem naší fakulty zdravotnických studií a s výstavbou jejího nového zázemí v areálu Masarykovy nemocnice. Chceme tím pomoci řešit kritickou personální situaci ve zdravotnictví,“ zdůrazňuje rektor. Atraktivními novinkami v nabídce studijních programů UJEP jsou právě programy zdravotnické (Pediatrické ošetřovatelství, Zdravotnické záchranářství, Radiologická asistence) a programy z oblasti technických věd (Řízení jakosti, Materiálové inženýrství, Inženýrská mechanika a automatizace nebo Produktové inženýrství). Milovníci přírodních a environmentálních věd ocení novinky, jako jsou Aplikované iontové či plazmové technologie, Geografie transformací nebo Technologie pro ochranu životního prostředí. Pedagogická fakulta nabízí nový program Andragogika a fakulta sociálně ekonomická program Regulace a behaviorální studia. Zcela nově je pak koncipován studijní program Historie, rozšířený o zaměření na péči o kulturní dědictví, a také studijní program Design náležející do oblasti umění. 
     Výrazný zájem je také o studium v kombinované formě, tedy o studium při zaměstnání. „Často jej volí i čerství maturanti, kteří se snaží po maturitě ekonomicky osamostatnit, přičemž při současném nedostatku pracovních sil pro ně není problém najít si i dobře placenou práci. Vysokou školu se pak rozhodují studovat dálkově,“ vysvětluje dr. Chvátalová. 

     Moderní Poradenské centrum UJEP zabezpečuje studentům i zaměstnancům univerzity nadstandardní bezplatné poradenství při obtížích se zvládáním vysokoškolského stylu výuky, s učením či specifiky jednotlivých oborů, ale také s osobními psychologickými problémy. Samozřejmostí je kariérní poradenství. Za podpory Inovačního centra Ústeckého kraje univerzita zároveň pomáhá svým studentům startovat vlastní podnikání. „Speciálně je u nás postaráno o mladé lidi, kterým život pro studium na vysoké škole postavil různé překážky. Jim se pečlivě v Poradenském centru věnují pracovníci Univerzitního centra podpory pro studenty se specifickými potřebami,“ vysvětluje prorektorka Alena Chvátalová. Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými potřebami se stalo nezastupitelnou součástí vzdělávacího procesu a životů studentů, a tak i vlivem stávající situace evidujeme jednoznačně narůstající intenzitu jeho využití. Jeho činnost proto univerzita hodlá nadále rozvíjet. 

     Počet studentů ústecké univerzity od roku 2015 poklesl z 9 800 na 8 600 v loňském roce. Kopíroval tak klesající demografický trend stejně jako na ostatních univerzitách.
V roce 2021 ukončilo UJEP 1 150 absolventů. Bez problémů nalézají v Ústeckém kraji práci, neboť už během jejich vzdělávání pracovníci fakult různou formou spolupracují s potenciálními zaměstnavateli.
(www.ujep.cz)