Jezero Most je umělé jezero v Ústeckém kraji. Vzniklo jako výsledek rekultivace bývalého hnědouhelného dolu a bylo pojmenováno k uctění památky královského města Most, které bylo zbouráno kvůli těžbě hnědého uhlí. Jezero se nachází pod vrchem Hněvín, těsně u přesunutého chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Mostě, o kterém jsme psali v jednom z minulých vydání časopisu RegioRevue (článek Kostel na kolečkách).
 
Historie
Jezero vzniklo na místě bývalého Dolu Ležáky, sloužícího od 70. let 20. století do 31. srpna 1999 k těžbě hnědého uhlí. Revitalizaci území, dotčeného těžbou hnědého uhlí, zajišťoval státní podnik Palivový kombinát Ústí. Samotný lom je zatopen vytvořením neprůtočného jezera. Postupem času se z nevzhledné jámy stalo nádherné jezero s průzračnou vodou.
 V roce 2008 firma Cheminvest vybudovala hráz přístaviště s kapacitou až několika desítek lodí. Rekultivační práce měly být původně ukončeny v roce 2018, na počátku roku 2019 však bylo ohlášeno, že zpřístupnění jezera pro rekreační účely se odkládá o rok, neboť se objevily problémy s nestabilním geologickým podložím. Projevil se také časový skluz u budování plovoucích mol a dalších objektů, které měly sloužit jako zázemí pro integrovaný záchranný systém. 

Napouštění
Původní záměr v roce 2002 počítal s napouštěním z řeky Bíliny, ale po přezkoumání hygienická služba zakázala tuto variantu z důvodu vysokého znečištění vody. V úseku, odkud by se jezero napouštělo, byla voda klasifikována stupněm znečištění č. V. (velmi silně znečistěná voda). Jako vhodnější zdroj vody byla vybraná řeka Ohře, a to prostřednictvím Průmyslového vodovodu Nechranice a ze vzdutí pevného jezu Stranná u stejnojmenné obce Stranná na říčním kilometru 99,230. Zdrojem vody byla také důlní voda z asi 5 km vzdáleného hlubinného dolu Kohinoor a vlastní povodí jezera. 
Napouštění bylo oficiálně a slavnostně zahájeno 24. října 2008 a podle projektu mělo být dokončeno v roce 2011. V průběhu napouštění a úprav okolí bylo okolí střeženo a pohyb v něm omezen. U příležitosti druhého výročí od začátku napouštění byl uspořádán den otevřených dveří. Napouštění bylo zastaveno ke dni 25. 6. 2012. V květnu roku 2014 bylo zahájeno dopouštění na kótu konečné hladiny stálého nadržení 199 m n. m. Kóty stálého nadržení bylo dosaženo v září 2014.
 
Otevření jezera
Byla vybudována silnice – páteřní komunikace podél jezera, která byla první etapou k otevření napuštěného jezera. Druhá etapa zahrnovala napojení jezera na přilehlé komunikace a přivedení inženýrských sítí k jezeru. V sobotu 12. září 2020 bylo jezero oficiálně zpřístupněno veřejnosti, i když z důvodu koronavirové krize bez oslav a doprovodného programu jako součást Mostecké slavnosti, která byla z důvodu pandemické situace rovněž zrušena. 
Areál vodní plochy je od května 2021 napojen na síť MHD města Most v rámci linky č. 16. Přístup osob do území jezera Most je celoroční a volný. Jezero Most je vodní plocha s koupáním na vlastní nebezpečí, rovněž veškeré rekreační a sportovní aktivity jsou na vlastní nebezpečí.

Vodní ptactvo
Sčítání, které u jezera Most provedli v lednu roku 2019 členové mosteckého Ornitoklubu, ukázalo, že ve srovnání se stejným obdobím roku 2018 se zde počet vodních ptáků opět zvýšil. Odborníci zde napočítali celkem 6 042 ptáků, náležejících k 22 druhům. Mezi těmito druhy výrazně převažoval racek chechtavý (1 700 exemplářů) a lyska černá (1 800 ptáků), dále zde byl hojný racek bouřní, rackové bělohlaví, stříbřití a středomořští, polák velký a polák chocholačka. Viděny zde byly také labutě, kachny, volavky nebo kormoráni. Vzácně se vyskytl například hohol severní, zrzohlávka rudozobá, strnad rákosní či turpan hnědý. Podle mosteckých ornitologů tento vysoký počet řadí jezero Most mezi prvních deset nejvýznamnějších zimovišť vodních ptáků v České republice. (red.)
(zdroj foto: město Most)
 
Jezero v číslech 
• Zatopená plocha: 309,09 ha
• Doba napouštění: 6 let
• Délka obvodové komunikace: 9 km
• Rekultivovaná plocha: 1 300 ha
• Objem vody: 70,5 mil. m3
• Průhlednost vody: až 8 m
• Přítomnost: 350 druhů cévnatých rostlin
• Maximální hloubka: 75 m
• Maximální šířka: 1,9 km
• Maximální délka: 3 km
• Ryby v jezeře: 8 druhů
Obecné informace
• Potápění a provozování bezmotorových vodních sportů je povoleno na vlastní nebezpečí.
• Zákaz vjezdu motorových vozidel na obvodovou komunikaci kolem jezera, ta je obslužnou účelovou komunikací, která slouží pouze pro složky IZS a správce území. Zároveň se zde pohybuje velké množství cyklistů, běžců a pěších, komunikace prochází přes hlavní pláž.
• V lokalitě není možný rybolov, protože zde je řízená osádka dravých ryb, aby se udržela čistota vody.

(red.)

(zdroj foto: Město Most)