Trojici studií, které jsou důležité pro budoucí fungování a rozvoj Nemocnice Žatec, si mohli minulý týden prohlédnout účastníci setkání ve Staré papírně v Žatci. Architekti jim představili zamýšlené dostavby, ve kterých vznikne urgentní příjem a rozšíří se oddělení následné péče, i komplexní generel rozvoje celé nemocnice.

     Zatímco urgentní příjem a dostavba následné péče jsou investicemi pro nejbližší léta, začít by se mohlo teoreticky možná už příští rok, generel rozvoje naznačuje možnosti růstu a modernizace celého areálu v příštích asi 25 letech. Generel ve svém celku počítá s vybudováním jednotlivých zón, které budou prostorově oddělené (ambulance, intenzivní medicína, následná péče, energetika…), ale zároveň na sebe mohou organizačně navazovat. Do budoucna se počítá například s vybudováním Alzheimer centra v zadní části parku, energetickým centrem, novým centrálním pavilonem, kde by byla soustředěna všechna lůžková oddělení i operační sály, parkovacím domem či dostavbou polikliniky.

     Druhou studií, již si mohli zastupitelé i další zájemci prohlédnout, je dostavba urgentního příjmu. Ten je pro nemocnici nutností, protože v současné době se pacienti přijímají jak na chirurgii, tak na interně a není to komfortní pro pacienty ani personál. „Vznikne nám tím jeden centrální příjem, kde budou pacienti filtrováni a odesílání na oddělení, kam patří,“ vysvětlil Jindřich Zetek. Dostavba urgentního příjmu vznikne ve volném prostoru mezi dnešní chirurgií a zdí k parku, což umožní navázat třeba na fungující rentgenové pracoviště. Odhadované náklady se nyní odhadují kolem 40 milionů korun. Počítá se s využitím státní dotace, která má být dostupná patrně příští rok.

     Několikanásobně dražší bude rekonstrukce a dostavba traktu následné péče, již představila třetí studie.

Více zde.

(zdroj: mesto-zatec.cz)