Železniční doprava nás provází bezmála čtyři století a za tu dobu prošla výraznou technologickou proměnou. Parní lokomotivy vystřídaly lokomotivy dieselové a svítat začíná technologii zcela nové – technologii vodíku. Tu představila jako vůbec první na světě společnost ALSTOM, která uvedla do provozu jednotku Coradia iLint – první a jediný vlak na vodíkový pohon. Ten se v rámci osmidenní railshow, pořádané společností ALSTOM, představil hned v několika městech České republiky, včetně Ústeckého kraje. Prezentace vodíkové jednotky se v Ústí nad Labem zúčastnili také hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller, primátor statutárního města Ústí nad Labem Petr Nedvědický a primátor statutárního města Děčín Jiří Anděl. 

     Dopravci dnes k přepravě osob na neelektrifikovaných tratích používají většinou dieselové jednotky. Emise a hladina hluku u těchto vlaků se spalovacími motory však omezují výhody železniční dopravy ve srovnání s jinými způsoby dopravy, pokud jde o dopady na životní prostředí. Coradia iLint je plně bezemisní vlakové řešení.

     Trakční systém využívá palivové články, které vyrábějí elektřinu spojením vodíku a kyslíku na vodu a jedinou emisí je pára a kondenzovaná voda, zatímco pracuje s nízkou hladinou hluku. Nahrazení dieselové trakce technologií palivových článků navíc umožňuje udržitelný provoz vlaku, zatímco jeho výkon odpovídá výkonu běžných regionálních vlaků. 

(Úvodní foto: zprava: hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller, výkonný ředitel společnosti ALSTOM pro Českou a Slovenskou republiku Dan Kurucz, primátor statutárního města Ústí nad Labem Petr Nedvědický a primátor statutárního města Děčín Jiří Anděl.)

(zdroj: kr-ustecky.cz)