Městská policie Žatec pokračuje v činnosti prevence kriminality působením na děti a mládež. Tentokrát se uskutečnila přednáška v 3. ZŠ na nám. 28. října, kde žáci živě diskutovali se strážníkem Městské policie Žatec na téma návykové látky: alkohol, cigarety, drogy všeho druhu, nebezpečí závislosti, skutečné případy z praxe. Chlapci a dívky z 2. stupně ZŠ se seznamovali s tím, jak na tuto problematiku nahlíží zákon či jaká jsou zdravotní rizika hrozící uživatelům těchto látek.

(zdroj: mesto-zatec.cz)