49 muzeí a galerií otevře své brány zdarma 15. 5. 2022

V letošním roce se koná již 45. Mezinárodní den muzeí. Ten první byl ustanoven Mezinárodní radou muzeí v roce 1977, a to na 18. květen. Zatímco v České republice bývá bezprostředně po tomto datu zahájen Festival muzejních nocí, ke kterému se každoročně přidává mnoho kulturních institucí, v Německu naopak muzea a galerie připravují program pro návštěvníky na neděli předcházející 18. květnu.

     Spolu s Amt für Kultur und Denkmalschutz (Úřadem pro kulturu a památkovou péči) Zemského hlavního města Drážďany se Muzeum města Ústí nad Labem stalo organizátorem projektu Mezinárodní den muzeí v Euroregionu Elbe/Labe. Cílem projektu je představit návštěvníkům kulturu, historii a umění na obou stranách hranice a pozvat je na návštěvu zdarma. Proto budou mít všechny zúčastněné organizace v neděli 15. května otevřeno bezplatně. Celkem je jich 49 (dvacet na české a 29 na saské straně). Jejich kompletní seznam spolu s dalšími informacemi o programu a užitečnými odkazy je možné najít na webové stránce www.den-muzei-elbe-labe.cz.

     „Jednou z idejí této akce je, že návštěvník může během jediného dne navštívit více muzeí či galerií. Na uvedené webové stránce najde i mapu, podle které zjistí, kolik organizací v jeho okolí má otevřeno, a naplánuje si výlet dle svých preferencí,“ uvedla organizátorka projektu za ústecké muzeum Mgr. Eliška Wiesnerová.

     Do projektu se zapojila především muzea a galerie, ale nechybí ani zámek, kostel, štola či botanická zahrada. Tak kam se vydáte Vy?

V Muzeu města Ústí nad Labem se těšíme na Vaši návštěvu!

Mgr. Václav Houfek

Ředitel Muzea města Ústí nad Labem