Český průmysl stále stagnuje. To ale zdaleka neplatí o všech výrobních segmentech. Příkladem může být společnost TRIVIUM PACKAGING v Teplicích. Nejen, že úspěšně překonala poslední dva roky, poznamenané epidemií, ale vstoupila do další etapy modernizace a optimalizace výroby.

     O co jde? To nám přiblížil ředitel Ing. Libor Janák: „Díky výsledkům v uplynulém období nám vedení světové společnosti dalo důvěru pro další rozvoj výroby v programu nazvaném Operational Excellence. Během let 2022 až 2024 investuje v teplickém závodě 1,1 milionu eur do automatických systémů, které zrychlí a zefektivní výrobní a logistické procesy. To přinese zvýšení produktivity práce, snížení výrobních nákladů a lepší konkurenceschopnost na trhu“.

Ředitel závodu Ing. Libor Janák

     Sortiment, tedy produkce komponentů pro výrobu kovových obalů (plechovek), které z Teplic putují do sesterských závodů v Čechách, dále do Německa, Itálie, Holandska a Polska a odtud ke koncovým zákazníkům na celém světě, se nemění. Poptávka po plechových obalech roste, využití mají především v chemickém průmyslu (barvy, laky, ředidla, tekutá mýdla, které znají zákazníci hobby marketů a drogerií), v potravinářství i v dalších průmyslových odvětvích. 

Pohled do výrobní haly

     Roční přípravu projektu, jež zahrnovala definici programů, kalkulaci investic a úspor a která zajistí závodu a jeho 190 zaměstnancům stabilitu a budoucnost, už mají za sebou. A výsledky se dostavují, ocenění kvality AKZO znamená kontrakt garance odbytu na čtyři roky. Vedení závodu na lidech záleží, proto jim nabízí řadu benefitů. Patří k nim 13. plat, příspěvky na stravování, penzijní připojištění, delší dovolenou, vitamíny, očkování apod. V závodě už dnes pracují také občané z jiných zemí včetně Ukrajinců. A pro některé druhy prací mohou přijmout i ženy, které u nás s dětmi našly útočiště před válkou.

Bližší informace jsou na webových stránkách společnosti.

(red.)