Příspěvková organizace Ústeckého kraje Domov Brtníky (ve Šluknovském výběžku) již několik měsíců plně využívá pro poskytování pobytové sociální služby zcela nově vybudovaný objekt.

     „V novém moderním domově nalezlo ubytování 18 klientů s vysokou mírou podpory, kteří užívají celkem čtyři samostatné nezávislé domácnosti, po dvou na každém podlaží,“ popsal nově koncipované ubytování Michal Kučera, radní Ústeckého kraje pro oblasti regionálního rozvoje, zemědělství a rozvoje venkova a dodal: „Výstavbou nového domova získali klienty pro svůj život příjemné a přívětivé prostředí.“

Pokoje pro klienty

     Vlastní výstavba probíhala v období let 2019–2021, přičemž celkové výdaje na projekt dosáhly 42,1 milionů korun včetně DPH. Projekt pod názvem „Demolice a výstavba nového objektu č. p. 122 DOZP Brtníky“ byl spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Ústeckému kraji byla po schválení žádosti o platbu proplacena v březnu letošního roku dotace v plné požadované výši 36,5 milionů korun.

Projekt byl podpořen Evropskou unií – Integrovaným regionálním operačním programem

(Úvodní foto – Domov Brtníky)

(zdroj: kr-ustecky.cz)