Tyto tři křesťanské hodnoty provázejí životem členy Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Teplicích. Víra v trojjediného Boha – Otce, Syna i Ducha svatého, naděje v lepší svět a láska k bližním.

     Letos prožívají dobu postní, která předchází Velikonocům, nejdůležitějším církevním svátkům v roce, podobně jako další denominace na území města ve znamení pomoci ukrajinským běžencům, kteří uprchli před Putinovou válkou, aby si zachránili holý život. Jsou to především ženy a děti, které u nás našly nový, klidný domov.

Zdravice ukrajinských přátel

     Sbor pro ně hned 27. února uspořádal benefiční koncert, na němž vystoupil Barokní komorní orchestr teplické konzervatoře a také první ukrajinští běženci, kteří Tepličanům poděkovali písní za podporu a pohostinnost. Publikum bylo štědré a vybraných 32 300 korun si na místě převzala zástupkyně organizace Člověk v tísni.

Třídění potravinové sbírky

     Sbírka humanitární pomoci v útrobách kostela se rychle rozrůstala. Zároveň začaly práce na zcela vybydleném pětipokojovém bytě na faře v Duchcově, který teplický sbor získal fúzí s duchcovským. Už je opravený, vybavený a připravený přijmout až patnáct lidí. K potravinové sbírce se přidali i zdravotníci z teplické nemocnice, kde je farář sboru Mgr. Martin Bánoci kaplanem. Lidé byli velmi solidární, a tak její první část putovala k padesátce běženců na východní Slovensko, druhá půjde do Duchcova a do rodin, kterým příbytky sehnali jednotliví členové sboru. Ti jim se jim také snaží pomoci začlenit se do naší společnosti. Děti doprovodili do školek a škol, matkám pomáhají shánět zaměstnání a připravují i společné akce ve snaze rozptýlit otřesné zážitky a starost o příbuzné, kteří zůstali doma a brání svoji zem proti šílenému agresorovi. Jak říká bible: Na Zemi pokoj a lidem dobrá vůle.                      

Před odjezdem na Slovensko

(Úvodní foto: Benefiční koncert přišel podpořit primátor Teplic Hynek Hanza.)                                               

Text a foto: L. Richterová