Budova v ulici T. G. Masaryka sloužila dlouhé roky jako ubytovna včetně noclehárny a nízkoprahové centrum pro děti a mládež. Objekt je celkově ve špatném technickém stavu, je nevzhledný, nevyhovující, proto radnice přišla se záměrem kompletní rekonstrukce.

     „Jakmile se dořeší nutná administrativa, začnou samotné stavební práce. Hotovo by mělo být do konce příštího roku,“ řekl místostarosta Jiří Sucharda. Stavební práce bude provádět společnost TERMI s.r.o. za částku téměř 45 milionů korun bez DPH. Město zároveň uspělo s žádostí o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu Ministerstva pro místní rozvoj, která pokryje větší část uznatelných nákladů.

     „Ubytované jsme již před rokem upozornili, že budeme budovu kompletně rekonstruovat a musí si najít náhradní bydlení. Třem rodinám jsme nabídli sociální byty v Žitavské ulici, někteří zase odešli do jiných měst,“ poznamenal starosta Roland Solloch.

     Budova má celkem čtyři podlaží. Horní dvě budou přestavěna na 16 malometrážních bytů s vlastním sociálním zařízením, přičemž dojde ke změně dispozice objektu. Dvě spodní podlaží budou sloužit jako kancelářské prostory sociálních služeb (nízkoprahové centrum), vznikne v nich také osm míst pro osoby v tíživé životní situaci (noclehárna).

     Varnsdorf opravenou budovu zároveň zařadí na seznam objektů určených pro krizové situace (povodně, ekologická katastrofa a další). Doba udržitelnosti projektu je díky dotaci pět let, poté je možnost budovu využít například jako domov pro seniory, který ve městě chybí.

(zdroj: varnsdorf.cz)