Chodíte s dětmi nebo vnoučaty na pískoviště? Stalo se vám, že jste zapomněli kyblíček, lopatičku, bábovičky nebo jinou hračku? Proto přichází nezisková organizace Lions Club Teplice Ladies s projektem, který našel pochopení a podporu statutárního města Teplice. Na dětská hřiště, vybavená pískovištěm i jinými hracími prvky, budou umístěny bedny označené nápisem „PŮJČ SI MĚ A VRAŤ“. Tam děti najdou k zapůjčení hračky vhodné na pískoviště.

     První bedna s hračkami bude instalována 1. 4. 2022 na dětském hřišti „U Bulhara“ v 9:00 hodin, a to za účasti primátora města Teplic Bc. Hynka Hanzy. Další pak postupně na 9 místech, vytipovaných městem Teplice.

     Město Teplice pořídilo plastové boxy, zajistilo jejich označení i bezpečné a pevné umístění na deseti vybraných hřištích. Členky LC Teplice Ladies se pak postarají o hračky a nářadí do beden a v rámci patronství nad jednotlivými hřišti o dozor nad obsahem včetně čistoty boxů i hraček.

     Věříme, že tento projekt přinese úsměv na tváři našim nejmenším.

Robin Röhrich, Statutární město Teplice