Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo záměr další výstavby Cyklostezky Ohře. Jedná se o 22 úseků rozmístěných na trase cyklostezky o celkové délce 42,6 km. Náklady na vybudování cyklostezky jsou odhadovány v objemu 250 milionů korun. Ústecký kraj počítá s tím, že významným zdrojem pro financování samotné výstavby budou evropské dotace.

     Navržená trasa cyklostezky sleduje tok řeky po soutok Ohře a Labe v Litoměřicích. Celková délka trasy na území Ústeckého kraje činí 135 km a kombinuje jak cyklostezky jako samostatné komunikace pro cyklisty, tak cyklotrasy vedené po málo frekventovaných komunikacích. „Pro letošní rok máme v rozpočtu schválených 20 milionů korun, které budou použity na projektovou přípravu a zahájení realizace úseků Litoměřice – Bohušovice nad Ohří a Libočany – Přívlaky,“ uvedl radní pro oblast regionálního rozvojeMichal Kučera.

     Význam Cyklostezky Ohře překračuje hranice kraje, neboť propojuje pramen řeky Ohře v Bavorsku, Karlovarský a Ústecký kraj. Komplexní přínos záměru je očekáván v oblasti rozvoje udržitelné dopravy, cykloturistiky, včetně souvisejících služeb, a v neposlední řadě přispěje ke zvýšení bezpečnosti a komfortu cyklistů.

     „Jsem přesvědčen o tom, že Cyklostezka Ohře nebude pouze novou stezkou pro cykloturisty, ale zlepší také podmínky pro volnočasové vyžití obyvatel obcí a přispěje k rozvoji podnikání. Je před námi ještě hodně práce, ale už teď se těším na projížďku po nových úsecích,“ dodal radní Michal Kučera.

(zdroj: kr-ustecky.cz)

(foto: Destinační agentura Dolní Poohří)