Pozorovací hydrogeologické vrty v okolí Úložiště radioaktivních odpadů Richard procházejí regenerací. Vrty zároveň vykazují velmi dobré výsledky měření kvality podzemních vod.

      „Na zajištění bezpečnosti úložiště se podílí mnoho faktorů a systémů. Jedním z nich jsou speciální vrty, které se nacházejí nejen na úložišti, ale i v jeho okolí. V pravidelných intervalech zde probíhají odběry a měření kvality podzemních vod. Aby vrty správně fungovaly i nadále, musejí procházet procesem pravidelné revitalizace,“ vysvětluje Tereza Kašparová z oddělení komunikace Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO).  

     Od prosince roku 2021 do konce března 2022 probíhají v bezprostředním okolí vrtů terénní práce, jejichž cílem je provedení regenerace vybraných vrtů v okolí úložiště.

     Monitorovacích vrtů ve směru toku podzemních vod je v Litoměřicích celkem osm. „Výsledky měření jsou dlouhodobě dobré. Dá se říct, že voda vytékající přímo z důlních prostor uložiště má de facto hodnoty pitné vody a nevykazuje žádnou kontaminaci. Naměřené hodnoty jsou hluboce pod stanovenými normami,“ sdělil Pavel Gryndler, vedoucí odboru životního prostředí městského úřadu. „Měří se například hodnoty radioaktivních izotopů uhlíku, kobaltu, tritia, cesia nebo americia,“ dodal Pavel Gryndler s tím, že měření probíhá celoročně.

Úložiště leží nedaleko Litoměřic, nachází se v komplexu bývalého vápencového dolu Richard II (pod vrchem Bídnice). Od roku 1964 se zde ukládají tzv. institucionální odpady. Tyto odpady vznikají ve zdravotnictví, průmyslu, zemědělství či výzkumu. Jde například o vyřazené radioaktivní zářiče jako požární hlásiče či hladinoměry, dále také kontaminovaná suť, plasty a papír či znečištěné pracovní oděvy nebo injekční stříkačky.

(zdroj: litomerice.cz)