NABÍDKA PRO UKRAJINSKÉ PŘÁTELE:

     Od středy 23. března 2022 Botanická zahrada Teplice umožňuje dětem a ženám z Ukrajiny vstup do areálu za snížené vstupné 40 Kč. Pro vstup stačí předložit platný cestovní pas nebo občanský průkaz Ukrajiny.

NABÍDKA PRO ČESKÉ PRÁVNICKÉ OSOBY:

     Všem neziskovým organizacím, které pečují o obyvatele Ukrajiny, nabízíme bezplatný vstup do areálu zahrady pro celkem až 30 osob. Pro jeho získání je třeba kontaktovat naše pracovníky na adrese info@botanickateplice.cz, minimálně 3 pracovní dny před plánovanou návštěvou. Vstupenky bude třeba vyzvednout odpovědnou osobou dané organizace osobně proti podpisu, a to před plánovaným uplatněním.

     Botanická zahrada Teplice vyjadřuje plnou podporu Ukrajině. „Demokracii nesmíme brát jako plevel, ale jako vzácnou tropickou rostlinu, o kterou se musíme pečlivě starat,“ sdělil k podpoře ředitel zahrady Petr Šíla.

ПРОПОЗИЦІЯ ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ ДРУЗІВ:

З середи, 23 березня 2022 року, Теплицький ботанічний сад дозволяє дітям та жінкам з України відвідувати комплекс за зниженою платою в 40 крон. Для входу достатньо пред’явити дійсний паспорт або ID-карту України.

ПРОПОЗИЦІЯ ДЛЯ ЧЕШСЬКИХ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ:

Ми пропонуємо всім некомерційним організаціям, які піклуються про жителів України, безкоштовний вхід на садову ділянку загальною кількістю до 30 осіб. Щоб отримати його, необхідно зв’язатися з нашими співробітниками за адресою info@botanickateplice.cz принаймні за 3 робочі дні до запланованого візиту. Квитки необхідно буде забрати відповідальній особі організації особисто під підпис перед запланованою заявкою.

Теплицький ботанічний сад висловлює повну підтримку Україні. «Ми не повинні сприймати демократію як бур’ян, а як рідкісну тропічну рослину, про яку ми повинні дбайливо доглядати», – сказав Петр Шіла, директор саду.

(botanickateplice.cz)