V Praze uplynulý víkend proběhl jubilejní 30. ročník veletrhu cestovního ruchu Holiday World a město Litoměřice bylo opět u toho. Na samostatném stánku se prezentovalo to nejzajímavější, co lze vidět a zažít v krásném městě lemovaném na jedné straně řekou Labe a Ohře a na straně druhé Českým středohořím.

     Pracovníci odboru komunikace, marketingu a cestovního ruchu městského úřadu zde prezentovali nejen atraktivity města, ale i zajímavosti a chystané akce svých partnerů, například kalendář akcí Zahrady Čech, Severočeské galerie výtvarného umění, Galerie marionet, Muzea Křišťálový dotek apod. Na obrazovce ve stánku laděném v grafickém vizuálu města byly promítány poutavé fotografie a krátký film dokumentující krásy Litoměřic.

     „Jedním z lákadel letošní sezóny jistě bude nová expozice budovaná v podkroví vyhlídkové věže Kalich, jejíž otevření plánujeme ve druhé polovině května. Věříme, že zaujme i bonusová knížka Vychutnejte si Litoměřice, která nabízí více než tři desítky slev a bonusů. I tu jsme na veletrhu v Praze již nabízeli,“ informovala vedoucí odboru Eva Břeňová.

     „Jsme rádi, že cestovní ruch poznamenaný dobou covidovou se opět rozjíždí. Teprve se ale ukáže, jak moc změnila pandemie chování turistů. Navíc lidé se v současné době cítí být ohroženi energetickou krizí a možnými dopady ukrajinské války a mohou si začít odpírat požitky jako například cestování,“ zamýšlí se vedoucí odboru komunikace, marketingu a cestovního ruchu Eva Břeňová. Přesto chtějí být Litoměřice na turisty připraveny.

(zdroj: litomerice.cz)