Nové laboratoře fyziky a biologie mohou využívat žáci Gymnázia Žatec. Modernizace odborných učeben, každé pro 16 žáků, stála dohromady asi 3,5 milionu korun. O financování se částečně postaral Ústecký kraj, který je zřizovatelem střední školy a částečně město Žatec, jemuž patří budova gymnázia.

     Součástí laboratoří jsou nově nejen pracovní stoly, ale také moderní technika, jako třeba dataprojektor, různé měřicí aparatury či sondy. Vše je určené k tomu, aby žáci gymnázia i jejich učitelé mohli využívat moderní postupy při výuce.

Foto učebny – zdroj: kr-ustecky.cz

     Od obou samospráv, tedy od kraje i města, by gymnázium rádo získalo další finanční podporu. Zhruba stejná částka jako za laboratoře biologie a chemie bude potřeba ještě jednou, a to na rekonstrukci chemické laboratoře, učebny chemie a přípravny. „Doufám, že podporu a finance získáme a vše dokončíme ještě v letošním roce,“ řekl Miroslav Řebíček, ředitel školy.

(zdroj: mesto-zatec.cz)