Děti z Mateřské školy Červený Hrádek se věnovaly dva týdny tématu Čím budu, až vyrostu. Poznaly nejrůznější druhy povolání a některá si samy mohly i vyzkoušet. Téma začalo prvním seznámením se s různými povoláními. Děti si vyprávěly o zaměstnání svých rodičů. Další dny poznávaly různá povolání prostřednictvím námětových a společenských her i kreativních činností.

Povolání kadeřnice – stříhám vlásky jedné krásky

     Druhý týden učitelky vybraly dvě povolání, kterým se děti různými činnostmi věnovaly celý den. V první polovině týdne to byla práce švadleny a módní návrhářky. Předškoláčci poznávali, co je k této profesi zapotřebí a jak se práce vykonává. Na módní návrháře si zahráli při pracovní výchově, kdy stříhali látky a navrhovali oblečení.

     Ve druhé polovině týdne se věnovali povolání řidiče. I k němu měly děti na výběr z široké škály činností. Od námětových her, výtvarných a pracovních činností, pohybových her až po samotné poznání této profese v realitě. Poznávaly, jak se řídí jeřáb, co musí řidič umět, viděly i kabinu stroje a všechny jeho přístroje. „Celé dva týdny byly pro děti velmi přínosné a zajímavé,“ hodnotí učitelky ze zdejší mateřinky.

(Úvodní foto: povolání muzikant – hraji, hraji, bubnuji, moc se z toho raduji.)

(zdroj: jirkov.cz)