V Domově „Bez zámků“ Tuchořice, příspěvkové organizaci Ústeckého kraje, byla zahájena stavba nového objektu. Tímto objektem získá Domov moderní ubytování pro své klienty a také nové prostory pro zaměstnance. Šest nových bytů, včetně kompletního vybavení bude užívat 18 klientů s vyšší mírou podpory. Byty jsou koncipovány jako kuchyň s obývacím pokojem, sociální zařízení a dva pokoje.

Vizualizace budovy ze severní strany

     V budově vzniknou také volnočasové prostory (rehabilitační místnost, terapeutická místnost Snoezelen, tělocvična). Součástí prvního nadzemního podlaží je i nová kuchyně s jídelnou. Ve druhém nadzemním podlaží vzniknou administrativní prostory. Celým projektem bude docíleno poskytování sociální služby ve vysoké kvalitě a klienti tak budou maximální mírou přiblíženi k běžnému způsobu života.

Vizualizace budovy z jižní strany

     Pokud jde o financování stavby, bude probíhat z Integrovaného regionálního operačního programu z výzvy č. 82 „Rozvoj sociálních služeb II.“ a dále z prostředků Ústeckého kraje. Celkové předpokládané výdaje projektu „Domov „Bez zámků“ Tuchořice – Výstavba nového objektu“ činí 107 745 060,99 Kč vč. DPH.

(zdroj: kr-ustecky.cz)