V pořadí čtvrtý babybox nové generace v rámci nemocnic Krajské zdravotní, a.s. (KZ), je v areálu Nemocnice Děčín, o.z. Slavnostního zahájení provozu modernizovaného zařízení v děčínské nemocnici se zúčastnili Ludvík Hess, iniciátor babyboxů v České republice a předseda zapsaného spolku Babybox pro odložené děti – Statim, zástupci KZ, donátoři a příznivci babyboxů. Zařízení nové generace již zprovoznila 24. listopadu 2017 Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., 6. prosince 2020 Nemocnice Most, o.z., a 2. dubna 2021 Nemocnice Teplice, o.z.

     V současnosti je v celé České republice rozmístěno celkem 81 babyboxů, do nichž bylo během bezmála 17 let jejich existence odloženo 232 dětí. KZ má babyboxy ve všech svých nemocnicích. V Teplicích do něho byli odloženi dva chlapci a jedna holčička, v Mostě čtyři děvčátka a jeden chlapec, v Děčíně jeden hoch a jedna dívka, v Ústí nad Labem byl počet odložených dětí obou pohlaví stejný – tři a v Chomutově jeden chlapec. V pěti nemocnicích je to pak v součtu dosud 17 dětí. V Litoměřicích dítě do babyboxu dosud nikdo neodložil.

     Původní babybox v děčínské nemocnici byl uveden do provozu před bezmála 12 lety – 12. dubna 2010.

(zdroj: kzcr.eu)