Spolupráce odborníků se specializací urologie v rámci všech nemocnic Krajské zdravotní, a. s., nepolevila ani v době pandemie onemocnění covid-19. Společnost je největším poskytovatelem nemocniční péče v České republice a urologická lůžková oddělení má ve čtyřech ze sedmi svých nemocnic. Ambulantní péči specialisté aktuálně poskytují v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě, Chomutově a Litoměřicích. V nemocnici v Rumburku od dubna zahájí činnost urologická poradna.

     „V rámci kooperace s kolegy z ostatních nemocnic Krajské zdravotní se snažíme o zajištění lepší dostupnosti zdravotní péče i pro obyvatele Šluknovského výběžku. Od dubna letošního roku proto zahájí činnost v rumburské nemocnici urologická poradna, která bude tamním pacientům k dispozici nejprve jednou měsíčně,“ informoval Jan Schraml, přednosta Kliniky urologie a robotické chirurgie Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. (na úvodním fotu)

(zdroj: kr-ustecky.cz)