Rakovina prostaty je nejčastějším nádorovým onemocněním u mužů. Ročně více jak 7 500 českých mužů začne hledat řešení, jak s touto nemocí bojovat a jak ji porazit. Až 90 % mužů s rakovinou prostaty lze vyléčit, pokud je onemocnění zjištěno včas. Prevence by proto měla být součástí života každého muže staršího 50 let. A protože možností způsobu léčby je několik, je kvalita života po léčbě pojmem, o který by se měl každý muž zajímat také. 
 

     Příběhů mužů s rakovinou prostaty je mnoho. Lze je vyprávět nejenom z jejich pohledu, ale také z pohledu těch, kteří je na jejich cestě nemocí i uzdravením provází. Z jejich perspektivy totiž může celá situace vypadat úplně jinak.
„Tatínkova diagnóza byla jako facka z čistého nebe – nikdy netrpěl žádnými příznaky, na urologii tady v Ústí šel v podstatě náhodou, pozitivní výsledek biopsie jsme vůbec nečekali,“ vzpomíná pan Tomáš. Těžko soudit, zda bylo toto nepříjemné zjištění těžší pro něj nebo přímo pro jeho otce. Zmobilizoval proto své síly a začal shánět potřebné informace o možnostech léčby. „Z počátku nám lékaři na ambulancích i v nemocnici nabízeli pouze chirurgický zákrok a následně hormonální léčbu. Přestože bych si netroufl polemizovat s lékaři, tátovy hodnoty PSA nebyly zase tak špatné a z různých zdrojů jsem se dočetl, že v podobných případech je operace až posledním řešením. Šlo mi především o to, aby kvalita tátova života, kterému v té době bylo 52 let, zůstala maximálně a plnohodnotně zachována,“ vysvětluje pan Tomáš.
     Protonové centrum mu nebylo neznámé, několik jeho kamarádů a kolegů z práce zde již léčbu absolvovalo. Bylo mu také sympatické, že se lékaři v PTC snaží léčit moderní metodou. „Týden jsem se ptal kolegů i kamarádů, sbíral informace a jednoho dne jsem prostě vzal tátovu lékařskou zprávu a výsledky biopsie a poslal je na e-mail klientského servisu, který jsem našel na webových stránkách Protonového centra.“
     Protonová terapie zajišťuje pacientům vysokou šanci na vyléčení a kvalitní život při léčbě i po ní. „Nespornou výhodou protonové léčby je to, že je ambulantní a trvá pouze pět dní u časného stadia a 21 dní u pokročilého stadia karcinomu prostaty. Protonová léčba je hrazena zdravotními pojišťovnami, a proto je dnes již dostupná opravdu všem pacientům ze všech krajů České republiky. Zaměřili jsme se na to, aby muži po rakovině prostaty byli sexuálně aktivní, aby netrpěli impotencí, aby denní inkontinence neomezovala jejich aktivity. Léčba je krátká, účinná a bezbolestná, nevyžaduje hospitalizaci a ve většině případů ani pracovní neschopnost,“ říká doc. MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D., primář Protonového centra.

     Když do Protonového centra dorazili pan Tomáš s tatínkem poprvé na konzultaci, byli oba jako v jiném světě. „Už při první návštěvě jsme viděli, že přístup personálu se nedá porovnávat s předchozími zkušenostmi. Klíčovou roli však sehrál primář Kubeš – jeho seriózní vystupování a jeho znalosti nás utvrdily v tom, že protonová léčba bude pro tátu tou nejlepší variantou léčby. Dnes je to již téměř tři roky po skončení léčby a táta se cítí zdravotně naprosto fit jako před zjištěním diagnózy,“ uzavírá své vyprávění pan Tomáš.

Co možná nevíte 
• Protonová léčba je ze zákona hrazena zdravotními pojišťovnami. Je tedy dostupná všem občanům z celé České republiky.
• K objednání se na konzultaci do Protonového centra nepotřebujete doporučení ani souhlas vašeho ošetřujícího lékaře.
• V Protonovém centru léčí kromě již zmíněné léčby rakoviny prostaty také nádorová onemocnění prsu, plic, hlavy a krku, zažívacího traktu, mozku a míchy, dále maligní lymfomy a nádory u dětí.
• Každý pacient má v Protonovém centru svého osobního koordinátora, který mu je plně k dispozici.
• Komunikace koordinátora s pacientem zahrnuje podání základních i doplňujících informací o protonové terapii, zajištění posouzení vhodnosti tohoto typu léčby pro každého pacienta individuálně, zabezpečení potřebných vstupních vyšetření, vyřízení všech administrativních úkonů k zahájení léčby apod. 
• Kromě samotné léčby poskytuje Protonové centrum i diagnostiku, a to nejen svým onkologickým pacientům, ale i široké veřejnosti. Absolvovat zde můžete vyšetření magnetickou rezonancí (MR) a pozitronovou emisní tomografií v kombinaci s počítačovou tomografií (PET/CT). Objednací doby jsou okolo 3 týdnů.
• Nejnovější informace najdete na webových stránkách www.ptc.cz a na Facebooku Centrum protonové léčby. Také je pro více informací možné zavolat na +420 222 999 000.