Po několika letech plánování a příprav se podařilo v Kadani začátkem února otevřít Astronomicko-přírodovědnou observatoř. Den otevřených dveří, který korespondoval s otevřením observatoře pro veřejnost, přilákal přes 200 zájemců, včetně hejtmana ústeckého kraje Jana Schillera a krajské radní pro oblast školství, mládeže a sportu Jindry Zalabákové.

     Na podzim roku 2015 se sešla skupina nadšenců se zájmem o astronomii nad plánem Pavla Pintra týkajícího se vybudování planetária a hvězdárny v Kadani. První návrh velkolepého projektu byl následně při diskuzi změněn na menší multifunkční observatoř, která by lépe odpovídala velikosti města i jeho potřebám. Došlo tak i ke snížení odhadu finanční náročnosti celého projektu. Následoval nelehký úkol nalézt vhodné místo pro umístění observatoře – dobře dostupné a světelně neznečištěné okolními vlivy. Nejvhodnější lokací pro umístění nové observatoře se stal nakonec Prostřední vrch.

     Observatoř slouží technickému klubu v Kadani, který má za cíl rozvíjet u dětí zájem o techniku, robotiku a zvyšovat jejich gramotnost v technických vědách. Hlavním partnerem klubu a garantem v oblasti polytechniky je DDM Šuplík, dalšími partnery jsou všechny školy v Kadani a jedna škola ve Vilémově. 

Pohled na pozorovací kopuli nové Astronomicko-přírodovědné observatoře v Kadani

     Investorem celé stavby bylo město Kadaň, finanční prostředky na vybavení byly získány z projektu Ústeckého kraje “Podpora polytechnického vzdělávání a gramotnosti v ÚK” (ÚK IKAP A2 – CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017377), který je spolufinancován Evropskou unií a realizován Gymnáziem v Kadani. Dílčí finanční prostředky nebo pomoc poskytly: Sev.en Energy (financování architektonické studie), PULS Chomutov (vybavení nábytkem), COMGUARD, a. s., (bezpečnostní řešení pro IT), Mikhail Kiselev (uskladnění kopulí). Realizační tým: Pavel Pintr, Libor Šindelář, Jan Losenický a Adriana Šindelářová.

Výzdoba observatoře: astrofotograf Libor Richter a studenti Gymnázia v Kadani.

(zdroj: kr-ustecky.cz)