Krajská zdravotní, a. s., (KZ) v říjnu 2021 odstartovala dostavbu děčínské nemocnice. Realizace investiční akce s názvem „Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z., (I. etapa)“ pokračuje podle harmonogramu. Ten v roce 2022 předpokládá práce na hrubé stavbě. Další fáze v roce 2023 však již přinesou omezení péče, proto s pacienty vypomohou nemocnice KZ v Rumburku a Litoměřicích.

     „Letos bude vznikat hrubá stavba, což je samozřejmě zatěžující, ale nikoliv omezující pro zdravotní péči. Problém nastane v roce 2023, kdy začne propojování staré části areálu a nových budov. Bude nutné péči v nemocnici omezit, ale nechceme ji zcela vyřadit. V rámci Krajské zdravotní dojde k přesměrování pacientů a poskytování především elektivní péče v jiných nemocnicích. Dohodli jsme se s řediteli v Rumburku a Litoměřicích,“ uvedl Michal Hanauer, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z.

Základní informace o stavbě: 

•          Předání staveniště: v týdnu od 4. 10. 2021 

•          Doba realizace: do 15. 12. 2023 

•          Celková cena díla dle veřejné zakázky: 784 406 795 Kč vč. DPH 

•          Zhotovitel: Sdružení firem VW WACHAL, a. s., a Zlínstav, a. s.

     Zároveň je součástí investičního záměru i výstavba nadzemního propojovacího koridoru, který propojí nový pavilon Emergency a operačních sálů (I. etapa) s novým pavilonem Péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska (II. etapa), a též se stávajícím pavilonem I.

(zdroj: kr-ustecky.cz)