Jaké nejdůležitější investice máte naplánovány pro letošní rok?

Petr Nedvědický, primátor Ústí nad Labem: 

     Největší investicí bude zahájení rekonstrukce bytového domu v ulici Čelakovského v Krásném Březně na sociální byty a byty pro vybrané profese. Připravujeme rekonstrukci Výstupní ulice, což je důležitá spojnice mezi Severní Terasou a Krásným Březnem. Pokračovat bude i rekonstrukce ulice Nová na Střekově. Rozeběhnout by se měla stavba hromadného parkoviště v Přístavní ulici. Důležité jsou další projekty zaměřené na energetické úspory ve školách, jako je zateplení a výměna oken, výměna osvětlení na zimním stadionu a mnoho dalších akcí.
 
 
Hynek Hanza, primátor Teplic: 

     Radnice se letos chystá proinvestovat pět set milionů korun. Kromě modernizace školských zařízení půjdou peníze na nákup pěti nových trolejbusů a výstavbu dalších trolejových tratí, pokračovat budou projekty Lokalita Teplické nádraží a venkovní koupaliště Nová Ves. Rekonstrukce se dočká Informační centrum na Benešově náměstí a Dům kultury. V Thámově ulici v Trnovanech se koncem března otevře veřejné agility hřiště s herními prvky pro psy. Celkové výdaje města budou letos přes půldruhé miliardy, schodek v příjmech ve výši 450 milionů korun pokryje rezerva z našetřených peněz z minulých let. 
 
 
Marek Hrabáč, primátor Chomutova: 

    Pokud bychom investice seřadili dle jejich výše, tak pro rok 2022 budou mezi ty „top“ patřit tyto: rekonstrukce budovy bývalé okresní vojenské správy v Chelčického ulici za 78 milionů (dotace činí 26 milionů). Objekt z valné části bude využíván pro potřeby magistrátu, ale i jako výstavní prostory a multifunkční konferenční sál. Dále se jedná o západní vstupní prostranství do areálu Kamencového jezera za 66 milionů (dotace 14,5 milionu). Jedná se o celkovou rekonstrukci s pěší zónou a parkovištěm. V neposlední řadě se zaměříme na snížení energetické náročnosti u vybraných budov Mateřských škol – MŠ Palackého, MŠ Vodních staveb, MŠ Zahradní za 58,6 milionů (dotace činí 25,8 milionů). 
 
 
Jiří Anděl, primátor Děčína: 

     Máme rozpracovánu celou řadu investičních akcí, a to v různých fázích. Jednou z nejzásadnějších je revitalizace sídliště Bynov, nicméně zatím není jisté, zda se ji podaří spustit ještě v tomto roce. Letos počítáme s vybudováním zcela nové lávky pro pěší přes řeku Ploučnici za tenisovými kurty. Prioritou pro město je také investice do základních škol: opravy, zateplování a další nutné práce.


Pavel Landa, starosta Loun:

     Město má v letošním roce na investice a opravy připraveno 100 milionů korun. Největší investicí je třetí, poslední etapa revitalizace oblíbeného a hojně navštěvovaného letního cvičiště. Chceme tam udělat mimo jiné nový skatepark, multifunkční hřiště pro míčové sporty i cvičení s univerzálním povrchem a dotáhnout tak postupnou rekonstrukci cvičiště. Nedávno jsme vysoutěžili zhotovitele, nejvýhodnější ze šesti nabídek byla za 37 milionů korun. Druhou velkou investicí je revitalizace sídliště Pod Kasárnami, čeká nás první etapa za 26 milionů korun z celkových tří, projekt vznikal v součinnosti s místními občany a s ohledem na jejich připomínky. Do třetice bych zmínil revitalizaci parku Holárkovy sady za 8 milionů korun. Záměrem je obnovit a dotvořit tento zelený prostor. Dovybavit ho adekvátní občanskou vybaveností a proměnit ho v prostor pro pěknou procházku „listnatým lesem“ v centru města.
 
 
Ladislav Chlupáč, starosta Litoměřic: 

     K největším investicím v řádech desítek milionů korun patří letos oprava památkově chráněné budovy muzea (bývalé radnice) na Mírovém náměstí a revitalizace další části areálu bývalého pivovaru na Tyršově náměstí. Připraveny jsou i menší projekty, jako například opravy hřiště a tělocvičny na Základní škole U Stadionu či vybudování chybějícího atletického oválu při ZŠ Havlíčkova. Přistoupili jsme i k významné revitalizaci parku Václava Havla a modernizaci skateparku pod Tyršovým mostem. Chystáme výsadbu a obnovu stromů a zeleně na Mostné hoře a Střeleckém ostrově. Zvažujeme také revitalizaci Pokratického rybníka. 
 
 
Jan Paparega, primátor Mostu: 

     Změnou projde například celá ulice Moskevská, na jejíž modernizaci máme zhruba 20 milionů korun. Revitalizaci čeká park Střed, na kterou město vyčlenilo 43 milionů Kč na dofinancování grantu Nadace Karla Komárka. V plánu je také rekonstrukce vnitřních prostor Hněvína, čeká nás vybudování odborných učeben na 15. ZŠ a v SVČ. Rovněž chceme zatraktivnit naše rekreační a sportovní areály. Na Benediktu zrekonstruujeme amfiteátr, na Matyldě chceme nasvítit okruh a rozšířit zázemí občerstvení. Ve Funparku bude vybudován nový dřevěný objekt občerstvení a sociální zázemí. Na jezeře Most počítáme s dalším sázením borovic na druhé etáži pláží, včetně slunečníků. Přibude také nové občerstvení a další prvky s tím spojené. 

Připravila: L. Richterová, foto: archiv

(Úvodní foto – zdroj: Ústecký kraj.)