Město Žatec ve spolupráci s Regionálním muzeem K. A. Polánka v Žatci připravilo výstavu o žateckém chmelařském dědictví a jeho cestě k zápisu na Seznam světového dědictví UNESCO. Zhlédnout ji můžete v hlavní budově muzea na Husově ulici od 3. února do 3. dubna 2022. Výstava je česko-anglická, a tak může být přínosem pro návštěvníky ovládající angličtinu, kteří mohou obohatit svou slovní zásobu o specifickou terminologii nejen z oblasti světového dědictví, ale i chmelařství.

     Návštěvníkům výstavy bude umožněna také prohlídka stálé expozice Kabinet chmelových známek (na úvodním snímku), která čítá více než 1 800 exemplářů, a tím je největší v celé Evropě. Kromě obou výstav mohou zájemci o chmelařskou tematiku najít v muzejní knihovně i rozsáhlý výběr historické chmelařské literatury. Depozitář pak skrývá řadu sbírkových předmětů dokládající chmelařskou historii regionu: fotografie, plakáty i obrazy nebo soubor chmelařského náčiní.

Olga Bukovičová, Monika Merdová

(zdroj: mesto-zatec.cz)