Na krajském úřadě se konalo 2. jednání Kůrovcového kalamitního štábu Ústeckého kraje, tentokrát v online režimu. Jednání řídila první náměstkyně hejtmana Lubomíra Mejstříková a byla na něm představena pilotní mapová aplikace připravovaná Ústeckým krajem. Aplikace bude poskytovat občanům i návštěvníkům regionu informace o možných omezeních v lesích z důvodů především kůrovcové kalamity.

     „Po otestování pilotní verze se předpokládá ze strany Ústeckého kraje oslovení a zapojení dalších vlastníků lesů do této aplikace tak, aby uživatelé aplikace měli co nejvíce informací o možných omezeních na co nejucelenějším území celého kraje,“ upřesnila účel tvorby aplikace Lubomíra Mejstříková.

     Již na prvním jednání kůrovcového kalamitního štábu ze stran některých členů zaznělo téma, které přímo navazuje na efektivitu včasného a účinného zpracování kůrovcové kalamity, tedy zajištění včasné a účinné obnovy lesů umělou i přirozenou cestou. Stěžejním faktorem pro úspěšnou obnovu lesů jsou podle vyjádření některých členů stavy zvěře a škody, které zvěř působí na přirozené i umělé obnově lesa.

(Úvodní foto: Nepůvodní smrkový les v Národním parku České Švýcarsko, foto: Václav Sojka.)

(zdroj: kr-ustecky.cz)