Od loňského roku je vlastníkem nemocnice v Rumburku Krajská zdravotní a.s., jejímž zřizovatelem je Krajský úřad Ústeckého kraje. Nový vlastník plánuje investovat do stavby nového pavilonu i rekonstrukce nemocnice.

     Již na podzim loňského roku bylo vydáno stavební povolení na výstavbu nového pavilonu, který můžete vidět na fotografii z vizualizace budoucího stavu. Nyní bude probíhat výběr zhotovitele a stavba by měla být dokončena na konci roku 2023. V novém pavilonu budou umístěny urgentní příjem, JIP, laboratoře, rentgen, operační sály a oddělení chirurgie. Po dostavbě nového pavilonu je plánována rekonstrukce budovy současné chirurgie.

(zdroj: mestosluknov.cz)