Objekt Stará radnice č.p. 171, ve kterém sídlí Oblastní muzeum v Litoměřicích, prochází od června 2021 rozsáhlou rekonstrukcí. Pokračovat bude až do května 2023, město počítá s náklady zhruba 45 milionů korun, 90 % uhradí dotace. Zbylých 10 % zaplatí město ze svého rozpočtu.

     „O kulturní památky je třeba se starat, muzeum navíc do města vnáší zajímavou turistickou atraktivitu. Revitalizujeme celý prostor tak, aby byl uživatelsky příjemný a zároveň odpovídající nárokům 21. století, to celé však s přísným ohledem na zájmy státní památkové péče,“ upozornila Andrea Křížová, vedoucí Odboru školství, kultury, sportu a památkové péče MěÚ Litoměřice.

    

Návštěvníky muzea v budoucnu přivítá zákaznické centrum s prodejem upomínkových předmětů a zázemím, které se připravuje v bývalém butiku. Důležitou změnou je také bezbariérový přístup, výtah bude přístupný z dvorního traktu budovy. Významnou součástí rekonstrukce jsou restaurátorské práce v interiéru, zejména pak kompletní restaurování dřevěného táflování stěn a kazetového stropu v bývalé jednací síni městské rady a kamenných prvků ve vstupních prostorách 1. patra. Od února 2022 čeká Starou radnici oprava střechy a krovů.

(zdroj: litomerice.cz)