Pracoviště spánkové medicíny při Neurologickém oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z., postupně rozvíjí svou činnost od roku 2018. V současné době nabízí diagnostiku a terapii poruch spánku s dominantním zaměřením na poruchy dýchání ve spánku a poruchy spánku u neurologických onemocnění. V loňském roce získal vedoucí lékař MUDr. Kamil Slowik nadstavbovou specializaci ve spánkové medicíně a pracoviště získalo akreditaci komplexního spánkového centra.

     „Po získání akreditace můžeme bez omezení provádět komplexní diagnostiku a léčbu v celé šíři oboru spánkové medicíny. Aktuálně máme v péči kolem 300 pacientů a další rychlým tempem přibývají. V současné covidové době rozvíjíme především telemedicínu. Využíváme všechny dostupné technologie, které minimalizují rizika nákazy infekcí, ale také zlepšují komfort náš i pacientů během diagnostiky i léčby,“ říká MUDr. Kamil Slowik.

     Pracoviště spánkové medicíny v chomutovské nemocnici se skládá z ambulantní a laboratorní části. Zásadním krokem ke stanovení správné diagnózy je získání detailních informací o spánkových návycích, denním režimu, psychické i fyzické kondici pacienta.

     Další pracoviště spánkové medicíny má Krajská zdravotní, a. s., v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem.

Vedoucí lékař centra spánkové medicíny chomutovské nemocnice MUDr. Kamil Slowik

Úvodní foto: Akreditované pracoviště spánkové medicíny v chomutovské nemocnici

(zdroj: kr-ustecky.cz)