Operační středisko městské policie a kamerový systém prošly v posledních letech zásadní modernizací. V loňském roce Městská policie Most připravila projekt z oblasti Smart & Safe City na další modernizaci – pořízení analytického softwaru pro městský kamerový dohledový systém. Ten umožní efektivněji využít rozsáhlou síť kamerových bodů městského kamerového dohledového systému v Mostě a zefektivní práci městské i státní policie.

     „V loňském roce jsme s projektem uspěli a dostali jsme od Ministerstva vnitra dotaci na tzv. vyhodnocovací software, který operátorům umožní zrychlené přezkoumání záznamů podle zadaných kritérií. Několikahodinový záznam umí systém během pár minut zanalyzovat a operátorovi vyhledá potenciálního pachatele, a to například podle barvy oblečení, nebo barvy nebo rychlosti vozidla,“ popsal výhody nového softwaru pro kamerový systém ředitel Městské policie Most Jaroslav Hrvol.

     Analytický software má také řadu dalších funkcí. Umožní například kontrolu chování davu, umí detekovat náhlou změnu směru, překročení stanovené čáry a narušení střeženého místa, například umělecké instalace, detekuje otálení objektu, nehybný objekt, pád osoby nebo zanechaný předmět. V rámci projektu bylo také vybudováno v blízkosti operačního střediska městské policie samostatné pracoviště pro analytické pracovníky Policie ČR.

Tř. Budovatelů, blok 92, 93 – vyhledávání osoby podle barvy oblečení, směru, rychlosti …

(Úvodní foto: Křižovatka Tř. Budovatelů, J. Průchy, F. Halase – vyhledávání vozidla podle zadaných kritérií)

(zdroj: mesto-most.cz)