Dotační program „Klášterecká dešťovka 2020-2022“ vstupuje do svého třetího ročníku. Cílem projektu je zlepšení stavu životního prostředí podporou udržitelného hospodaření s vodou v Klášterci nad Ohří, motivací vlastníků rodinných domů v Klášterci nad Ohří k udržitelnému a efektivnímu hospodaření s vodou, snížením množství odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů a snížením povrchového odtoku dešťové vody.

     Dotace je určena na pořízení jedné nadzemní nádrže o objemu minimálně 500 l (včetně příslušenství – např. palety, kohoutků, konstrukce kolem nádrže apod.) na zachytávání dešťové vody na území města Klášterce nad Ohří.

     Žadatelé mohou podávat žádosti průběžně od 06. 01. do 24. 01. daného roku, dotace bude poskytnuta až do výše 80 % uznatelných nákladů, maximální výše dotace je 5 000 Kč.

     Žadatelem mohou být nově (při splnění ostatních podmínek) i majitelé chalup, chat či jiných rekreačních objektů na území města Klášterce nad Ohří.

     Všechny potřebné informace k dotačnímu programu vč. žádosti o poskytnutí dotace ZDE.

(zdroj: klasterec.cz)