Litoměřice plánují rozšířit počet parkovacích míst ve městě. Z velkých projektů je nejblíže realizaci výstavba parkovacího domu v ulici Růžovka, a to na místě, kde dříve bývala čerpací stanice. V současné době je dokončována projektová dokumentace, podle níž by zde vzniklo 196 míst k parkování, což by této lokalitě velice pomohlo. I v nedávné diskusi zdejších obyvatel s vedením města zaznělo, že po 15. hodině je zde prakticky nemožné zaparkovat. „Nyní hledáme možnosti financování této velice nákladné stavby, tedy vhodný dotační titul, protože podle odhadů by výstavba stála zhruba 120 milionů korun, což je mimo naše finanční možnosti,“ sdělil radní města Filip Hrbek.

     Velice nákladné položky představují i překládky inženýrských sítí. V nově upraveném projektu se kvůli snížení nákladů počítá s lehčí konstrukcí parkovacího domu, který by byl kombinací ocelových nosníků a betonových podlah. Tím by zároveň mělo dojít k omezení kumulace tepla a umožní to nechat objekt částečně porůst popínavou zelení. Parkovací dům Růžovka by měl být vícepodlažní, nadzemní a částečně zapuštěný do terénu.

     Kocanda je nejzelenější sídliště ve městě. I proto však právě zde parkovací místa chybějí. Jelikož se na parkovací dům v Růžovce stále nedaří získat vhodný dotační titul, hledá město cestu, jak tomuto sídlišti v otázce parkování ulehčit menšími projekty. Na Kocandě by tak měly vzniknout ještě dvě další, menší parkovací plochy. „Jedna by měla být ve vnitrobloku ulic Jungmannova a Vrchlického v prostoru kolem tamní prodejny potravin a druhá na rohu ulic Topolčianská a Daliborova. V prvním případě budeme již v příštím roce připravovat projektovou dokumentaci, druhý je ve fázi studie,“ upřesnil Filip Hrbek, který zároveň vyzdvihl, že myšlenka úpravy prostoru kolem prodejny potravin vzešla nezávisle na sobě od městského architekta i z diskuse s místními obyvateli.

(zdroj: litomerice.cz)