Nová kniha PhDr. Jana Kiliána Povstalci a odsouzenci – osudy 27 obětí staroměstské exekuce obsahuje informace o spojitosti Jáchyma Ondřeje Šlika a Kadaně. V tomto královském městě navštěvoval latinskou školu a v období, kdy studoval na prestižních univerzitách, se do Kadaně vracel na vakace (prázdniny). Jeho přítomnost je také doložena v době po návratu z kavalírské cesty po Evropě a společensky nejvýznamnější pobyt je datován do roku 1594 v souvislosti se svatbou jeho sestry. V Kadani vlastnil dům, s tím posléze souvisela vleklá záležitost, která se týkala jeho prodeje. Spor ve věci víry, vedený ve prospěch obyvatel města, je považován za první Šlikovo politické vystoupení. Následovala dlouhá „kariéra“, jejíž konec pro Jáchyma Ondřeje Šlika nastal 21. června 1621 popravou na Staroměstském náměstí v Praze.

(zdroj: mesto-kadan.cz)