Město Roudnice nad Labem představuje očekávanou studii skateparku, realizovaného za účasti veřejnosti a místní skate komunity. Výstavba sportoviště, umístěného do prostoru areálu budoucího lesoparku Na Kolečku, má být zahájena nejpozději na podzim příštího roku.

     Skatepark tvoří dvě větší plochy, jedna s tzv. streetovými překážkami, druhá pak bazénového charakteru s překážkami rádiusovými. Plochy v návrhu propojují cesty s menšími platovými překážkami. Návrh splňuje všechny požadavky na bezpečnost veřejného sportoviště a jeho obtížnost má být vhodná jak pro začínající, tak pokročilé jezdce. Design následuje současné trendy a zároveň přihlíží k místním podmínkám. Vytváří tak např. příležitost pro nedalekou základní školu a její hodiny tělesné výchovy nebo pořádání závodů s využitím přiléhající cyklostezky pro diváky.

     Zastupitelstvo města Roudnice nad Labem v rozpočtu pro rok 2022 schválilo na výstavbu částku ve výši 6 mil. Kč. V současné chvíli se projekt nachází ve fázi zadávacího řízení na zpracování projektové dokumentace. Zhotovitel stavby by měl být vybrán v průběhu příštího roku tak, aby práce mohl zahájit nejpozději na podzim. Kompletního dokončení skateparku se tak Roudnice dočká nejpozději ve stavební sezóně 2023.

(zdroj: roudnicenl.cz)