LIONS – Liberty Intelligence Our Nation´ s Safety – Svoboda, porozumění, bezpečí našich vlastí.

     Myšlenka Mezinárodního sdružení klubů Lions se zrodila v hlavě chicagského obchodníka Melvina Jonese. Věřil, že klub místních obchodníků by mohl rozšířit pole svých zájmů ke zlepšení úrovně společnosti v jeho okolí a na celém světě. První setkání se konalo 7. června 1917 v Chicagu v USA. Již tři roky po svém založení se hnutí stalo mezinárodním, když vznikl v roce 1920 první klub v Kanadě.

     Dnes lionské hnutí působí po celém světě a snaží se pomáhat lidem, kteří se bez pomoci cizích neobejdou. Lions Club International je největší veřejně prospěšná organizace na světě. Její motto „We Serve“ (Sloužíme) nejlépe vystihuje činnost zhruba 1,5 milionu členů po celém světě. Od začátku hnutí bylo hlavním smyslem pomáhat lidem se zrakovým postižením, především na africkém kontinentě (program Sight First).

V etickém kodexu lionů je mimo jiné zakotveno:

     Svým bližním pomáhat, nešťastným útěchou, slabým podporou a potřebným svým jměním. Být obezřetný s kritikou a štědrý s chválou. Budovat, ne ničit. Členství v hnutí Lions není jen pomáhání lidem, je to také vytváření přátelství a získávání cenných vůdčích dovedností.

Historie a činnost Lions Clubu (LC) Teplice

     V současné době má lionské hnutí v České republice 25 klubů s více než 650 členy. LC Teplice je evidován od června 1990 a dne 23. října 1990 byl jako pátý klub v České a Slovenské republice registrován Ministerstvem vnitra ČR, čímž se řadí do nejstarší historie v celorepublikovém lionském hnutí. Klubové schůze probíhaly v Lázeňském domě Beethoven, později v hotelu Prince de Ligne v Teplicích. Prvním prezidentem klubu byl Jan Tůma.

     Mimo klubové akce LC v Teplicích byla využita i aktivita jeho členů při zakládání Oftalmologického centra pro školení lékařů pro východní Evropu a Asii v Praze na Vinohradech. LC Teplice se vždy snažil naplnit své poslání v oblasti veřejného prospěchu a zejména i dobročinnosti. Jako příklady lze uvést finanční dary na zmírnění následků přírodních katastrof v České republice i ve světě, ale i na výstavbu nové nemocnice v Keni. Další prostředky byly v minulém období poskytnuty Nadaci pro děti při selhání ledvin, Dětskému domovu v Krupce, Dětskému domovu Bořislav, Domovu důchodců v Bystřanech, Domovu spokojeného stáří v Žalhosticích, Domovu důchodců Na Mlýnici, Nemocnici v Teplicích, Kojeneckému ústavu v Teplicích, Konzervatoři Jana Deyla pro zrakově postižené v Praze aj. Hodnota finančních prostředků pro potřeby těchto institucí již převýšila 3,5 milionu Kč.

Lví očko – každoroční měření zraku dětem v mateřských školkách

     Významnou každoroční akcí, kterou tepličtí lioni finančně zajišťují, je měření zraku dětem ve školkách po celém teplickém okrese. Každý rok se změří více jak 1 200 dětí a u 20 % z nich je nalezena oční vada. Odborně tuto akci vede paní Kateřina Novotná a členové LC se střídají jako pomocníci při měření ve školkách. Klub několikrát přispěl také handicapovaným sportovcům a pomohl tak zajistit jejich často velmi úspěšnou účast na paralympiádě či jiné světové sportovní soutěži. Tepličtí mnohokrát finančně dobročinně přispěli tam, kde to mimořádná situace vyžadovala. Naposledy letos jako první klub zaslali finanční pomoc na odstranění škod po tornádu na Moravě.

     „Zúčastňujeme se také mezinárodního lionského dění. V minulých letech jsme například přivítali dvě italské návštěvy v Teplicích – Liony z Ascoli Piceno a Liony z Domodossola. Recipročně se teplický LC zúčastnil také několikadenní návštěvy v těchto klubech v Itálii. Zástupci našeho klubu byli i na velké sportovní a společenské akci v Itálii, kde se konalo Lionské mistrovství Itálie ve sjezdovém lyžování. Bylo to v Bormiu a v Bressanone a vždy se zástupci LC Teplice umístili na stupních vítězů“ říká Martin Dlouhý, který mimochodem teplický klub úspěšně reprezentoval na tomto lyžařském sjezdařském mistrovství.

Pravidelná akce, kterou LC Teplice pořádá, jsou již tradiční Vánoční trhy na teplickém Zámeckém náměstí – letos již podvanácté. Vánočním trhům předchází předvánoční setkání, kdy v pekárně členové pro vánoční trhy pečou vánočky a uzly. „Jsme vděčni za tu velkou popularitu a jedinečnou atmosféru Vánoc, kterou návštěvníci trhů každý rok dovedou na malebném náměstí před teplickým zámkem vytvořit, a na setkání se těšíme i letos“, zve prezident teplického klubu Roman Dietz.

Pečení zásob pečiva pro Vánoční trhy

(red.)