Při průjezdu obcí Mikulov zaujmou nové úpravy v mikulovském parku. V členitém terénu horské obce byly vytvořeny dvě zpevněné plochy doplněné dvěma dřevěnými sochami a stylově řešeným dřevěným zábradlím. Autorem je řezbář Ondřej Drábek. Obec nám sdělila, že se jedná o plochy, které budou sloužit občanům obce při přádání společenských akcí (advent, masopust, obecní slavnost atd.) a k odpočinku cyklistů a turistů. Sochy ztvárňují sv. Mikuláše, patrona místního kostela a obce a sv. Barboru, patronku horníků. (Mikulov má bohatou historii těžby stříbra, kterou návštěvníkům přiblíží prohlídkové štoly.)

     Akci, která byla započata počátkem léta, financovala obec s dotační podporou v rámci programu Státního zemědělského intervenčního fondu celkovým nákladem 1,5 mil Kč. V dalších letech by obec chtěla provést obdobnou úpravu plochy proti bývalému hotelu Modrá hvězda.

(red.)