Regionální odborná konference s názvem 14. Mostecký pediatrický den se uskutečnila 25. listopadu 2021 v konferenční místnosti restaurace Benedikt v Mostě. Akci určené pro zdravotníky se zaměřením na dětské pacienty uspořádalo pod záštitou České pediatrické společnosti a hejtmana Ústeckého kraje Ing. Jana Schillera Dětské a dorostové oddělení s perinatologickým centrem Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z. Jejím odborným garantem byla primářka mosteckého oddělení MUDr. Marie Váchová.

     Konferenci dominovala témata z oblasti dětské neurologie. Křečové stavy u dětí, spinální muskulární atrofie a nové možnosti léčby přednesli MUDr. Martin Kudr a MUDr. Petra Fuchsová, specialisté z renomované Kliniky dětské neurologie Fakultní nemocnice Motol. Komplexní problematiku a péči o PEG přednesla nutriční terapeutka z Nutriční poradny Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem Iveta Kosáčková. Druhý blok programu byl věnován spolupráci intervenčního centra Spirála, Ústecký kraj, z.s., s pediatry v případech domácího násilí, a dále invazivním meningokokovým onemocněním u dětí a možnostem jejich prevence. Odborné setkání tradičně zakončily oblíbené kazuistiky z mosteckého dětského a dorostového oddělení.

     „Děkuji všem přítomným včetně přednášejících, kteří se konference zúčastnili. Bylo jich celkem 90. V tomto náročném období si velice vážíme toho, že se sjeli z celého Ústeckého kraje a věnovali svůj vzácný volný čas této vzdělávací akci,“ zdůraznila k letošnímu odbornému setkání pediatrů v Mostě primářka MUDr. Marie Váchová.

(zdroj: kzcr.eu)