Další letošní jednání Zastupitelstva města Žatec přineslo několik důležitých usnesení – z několika jsme pro Vás vybrali:

     Jedním z prvních bylo potvrzení lokality, kde se má stavět sportovní hala, jejíž podobu ukáže architektonická soutěž. Hlasování, které navrhovalo přemístění budoucí haly do prostoru k pekárně, nezískalo dostatek hlasů, a proto nebyla změna schválena. Zůstává tedy původní lokalita – na okraji Žatce u silnice na Holedeč po levé straně.

     Dále rozpočtovým opatřením ve výši 315 tisíc korun zastupitelé podpořili unikátní a oceňovanou rekonstrukci Mederova domu. Ten byl obnoven Spolkem Mederova domu za 21 milionů korun, ze strany města jde ale o první finanční podporu. Částka pomůže s úhradou archeologického průzkumu a nákladů na kanalizační přípojku, které nebylo možné hradit z dotace IROP.

     Zastupitelé také schválili žádost o dotaci na dovybavení Přírodovědného centra. Město se díky tomu bude podílet na pořízení další moderní technologie, jako je třeba virtuální realita, jen minimální částkou 5 procent dodatečných nákladů.

(zdroj: mesto-zatec.cz)