Stávající třídicí linka odpadů v Nákladní ulici, provozovaná společností Marius Pedersen a.s., která pro město Teplice zajišťuje komplexní služby svozu odpadu, byla nově dovybavena pro automatické dotřídění kovového odpadu. Novinkou v celém řetězci třídění je především magnetický separátor, který zachytává a odděluje z ostatního tříděného odpadu kovový odpad. Celý proces dotřídění se tak zrychlil a zefektivnilo se zejména dotřídění kovů na železné a neželezné.

     Zatím je vše ve zkušebním testovacím provozu. Už od 1. prosince však občanům v Teplicích přibude další možnost, jak z běžného komunálního odpadu vytřídit surovinu určenou k dalšímu zpracování. Kovové obaly od nápojů a potravin budou moci vyhazovat do žlutých kontejnerů společně s plasty, a to jak do žlutých kontejnerů, umístěných v sídlištích a na veřejných prostranstvích, tak i do žlutých popelnic nebo do žlutým víkem označené části tzv. duonádob, přistavených u rodinných domků, určených dosud pouze na plasty. Nádoby na plastový odpad na veřejných stanovištích budou nově označeny informativní samolepkou, s přehledem co do nádob patří a co nikoliv.

     Všechny šedivé popelnice na kovový odpad, které byly od jara 2021 na celkem 25 stanovišť ve městě rozmístěny, však zůstávají pro samostatný sběr kovů i nadále k dispozici.

(zdroj: teplice.cz)