Na webu Ústeckého kraje je vyhlášena výzva pro podávání žádostí o dotaci z programu Podpora rozvoje infrastruktury cestovního ruchu v Ústeckém kraji. Hlavním cílem a smyslem tohoto nového dotačního programu je podpora rozvoje doprovodné turistické infrastruktury na území Ústeckého kraje, rozvoj turistické nabídky a zkvalitnění poskytovaných služeb pro návštěvníky našeho kraje.

     „Za doprovodnou infrastrukturu jsou pro účely tohoto programu považována odstavná parkoviště pro návštěvníky a plochy pro karavany a obytné vozy (tzv. Stellplatz) včetně sociálního zázemí a dalších nutných vybavovacích prvků a souvisejících terénních úprav u dopravních uzlů především v blízkosti turisticky atraktivních míst. Další oblastí podporované infrastruktury je vybudování nocležen, útulen a přístřešků pro nouzové přespání v přírodě,“ uvedl k obsahu programu náměstek hejtmana Ústeckého kraje pro oblast cestovního ruchu, kultury a památkové péče Jiří Řehák. 

     Výše podpory je od 100 000 do 2 000 000 korun, přičemž poskytovatel dotace, Ústecký kraj, poskytne spolufinancování maximálně do výše 70 %. Žadateli o dotaci mohou být obce Ústeckého kraje a certifikované destinační společnosti.

     Žádosti se odevzdávají dle lhůty a podmínek uvedených v programu, tedy od 15. listopadu 2021 do 17. ledna 2022.

     Více informací o dotačním programu najdete zde.

(zdroj: kr-ustecky.cz)