Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva je státní svátek České republiky, který se slaví každoročně 17. listopadu.

     Svátek se slaví jako připomenutí dvou událostí moderních českých dějin, spojených se studenty českých vysokých škol.

Úvodní foto: Pamětní deska na Národní třídě v Praze připomínající události ze 17. listopadu 1989. Autor: Rémi Diligent.