Trh práce se v současné době rychle mění. Zaměstnavatelé hledají především kvalifikované pracovní síly. Poměry zaměstnanosti ovlivnil také covid. Do jaké míry tomu tak je? Jaké máme očekávat trendy zaměstnanosti a jaká témata aktuálně rezonují trhem práce? I na tyto otázky nabídne odpověď konference Svět práce 2020-2030 pořádaná Vysokou školou aplikované psychologie ve spolupráci s městem Litoměřice.

     Uskuteční se 25. – 26. listopadu 2021 v konferenčním sále Litoměřického hradu. Záštitu převzal hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller, konferenci zahájí starosta Litoměřic a senátor za Litoměřicko a Slánsko Ladislav Chlupáč.

     Svět práce 2020-2030 nabídne důležitá data, zajímavé zkušenosti, ale také inspiraci a praxi napříč zaměstnavatelským a zaměstnaneckým spektrem. Různorodost přednášejících, mezi kterými se představí například vizionář Enzo Essenza a analytik Tomáš Ervín Dombrovský, pomůže nahlédnout na svět práce z různých úhlů, tedy očima akademiků, studentů, živnostníků, start-upů, veřejné správy, českých či zahraničních korporátů či neziskových společností i iniciativ.   

     „V současnosti roste důležitost správné osobní komunikace a lidského přístupu uvnitř firem a organizací. Některým posluchačům mohou informace na konferenci zaznít doslova jako science fiction, ale tohle „sci-fi“ už je v mnoha firmách realitou. Proto je dobré se na nové trendy včas připravit, tedy buďto je přijmout, nebo na ně pouze reagovat, anebo je přímo vytvářet a díky tomu být i inspirací,“ nastínila Petra Sýkorová, strategická a projektová manažerka a jedna z organizátorů akce za město Litoměřice.

     Důležité informace o konferenci i samotných účinkujících naleznete na www.konferencevsaps.cz. Konference se můžete účastnit osobně nebo on-line. Přínosem může být nejen soukromým firmám, ale i ostatním zaměstnavatelům, včetně neziskových organizací a veřejné správy. Všichni jsme součástí a tvoříme náš region,“ uzavřel Patrik Maturkanič, prorektor Vysoké školy aplikované psychologie pro vědu a výzkum.

(zdroj: litomerice.cz)