Tisíce hodin v dobrovolné službě, upřednostňování obecných zájmu nad těmi vlastními, a především ochota pomáhat. Tak by se dalo charakterizovat úsilí, které sbory dobrovolných hasičů vynaložily při boji s pandemií. Za svou oddanou práci byly jednotky odměněny záslužnými covidovými medailemi, které na Krajském úřadě Ústeckého kraje převzaly z rukou svého vedení.

     Od počátku pandemie se dobrovolní hasiči zapojili do pomoci při triážích na onkologickém oddělení a v očkovacích centrech. Dobrovolní hasiči započali s pomocí na Onkologickém oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem a v malém očkovacím centru na výstavišti v Litoměřicích. Zde pomáhali návštěvníkům převážně s orientací a zdravotním sestrám s koordinací a organizací. Ve chvíli, kdy se objevila první výzva s potřebou dobrovolníků k této činnosti, se přihlásilo celkem čtyřicet čtyři dobrovolných hasičů. Ti byli za svou činnost oceněni již v květnu letošního roku.

     Pandemie se na jaře nicméně znovu rozjela ve velkých obrátkách a bylo potřeba zabrat ještě více. Velké odhodlání dobrovolných hasičů se ukázalo v podstatě okamžitě a když byla vydána druhá výzva s potřebou posílit řady dobrovolníků ve zvětšeném očkovacím centru v Litoměřicích a v nově otevřeném velkokapacitním očkovacím centru v Ústí nad Labem, nenechali ji dobrovolní hasiči bez povšimnutí a jejich počet se závratně navýšil. Do druhé vlny pomoci se zapojilo dalších sedmdesát dva dobrovolných hasičů, a i v této části bylo vše pod taktovkou Matěje Proška a Roberta Viceníka, kteří tuto iniciativu vyburcovali. Ve spolupráci se zdravotními sestrami vše naplánovali a nastavili tak, aby bylo odbavení návštěvníků plynulé a co nejvíce efektivní. Zatímco při první vlně odpracovali dobrovolní hasiči celkem neuvěřitelných 2056 hodin, po startu velkokapacitního centra v Ústí nad Labem byl tento počet hodin dosažen již za pouhý první měsíc pomoci.

     Za jejich neutuchající ochotu přijít pomoci ve svém volnu jim patří velké díky. To také zaznělo ve velkém sále Krajského úřadu Ústeckého kraje nejen z úst Matěje Proška, ale také z úst starosty Krajského sdružení hasičů Ústeckého kraje Jiřího Hence i z úst hejtmana Ústeckého kraje Jana Schillera při příležitosti předání medailí nově zapojeným dobrovolným hasičům ve druhé vlně a čestným uznáním KSH Ústeckého kraje těm, kteří se zapojili již od začátku.

     Medaile dostaly od starosty KSH Ústeckého kraje, jako poděkování za spolupráci, i hlavní sestra Krajské zdravotní, a. s., Markéta Svobodová a koordinátorky očkování ze strany nemocnice Martina Pospíšilová a Kamila Pacáková. Na slavnostní odpoledne bylo dále pozváno šest reprezentantů, kteří náš kraj úspěšně reprezentovali na letošním Mistrovství světa dorostu v požárním sportu v Čakovci a na Mistrovství České republiky.

(zdroj: kr-ustecky.cz)

Pozn.: úvodní foto: společná fotografie oceněných s hejtmanem Ústeckého kraje Janem Schillerem.