Cena JUDr. Václava Jíry je každoročně udělována Českomoravským fotbalovým svazem osobnostem, které se významně zasloužily o rozvoj českého fotbalu. Oceňováni tak bývají bývalí vynikající hráči nebo dlouholetí obětaví trenéři a funkcionáři. Mezi nové držitele zmíněné ceny patří i Petr Henc. Jaká byla jeho cesta k fotbalu? V roce 1983 ve svých třiceti letech přivedl svého syna na nábor nových hráčů do TJ Klášterec nad Ohří a byla to osudová cesta, neboť posléze začal v klubu pracovat jako trenér mládeže. Po deseti letech trénování se přesunul do kanceláře, kde jako sekretář a člen výkonného výboru pracuje téměř třicet let. Nominaci na zmíněné ocenění schválil Okresní fotbalový svaz Chomutov. Město Klášterec nad Ohří se připojuje ke všem gratulantům, a kromě pevného zdraví přeje panu Hencovi mnoho pozitivní energie pro jeho další záslužnou práci v kláštereckém fotbalovém klubu.    

(zdroj: klasterec.cz)