Věž kostela Nanebevzetí Panny Marie na Kostelním náměstí v Ústí nad Labem by měla být zpřístupněna návštěvníkům, dovnitř je zavede dřevěná vyhlídková plošina.

     Uzavření Memoranda o spolupráci na zpřístupnění šikmé věže kostela Nanebevzetí Panny Marie pro širokou veřejnost schválila rada města. Jeho cílem je koordinace kroků zainteresovaných subjektů směřujících k realizaci projektu zpřístupnění této věže. Vedle věže bude na pozemku kostela vybudována dřevěná vyhlídková plošina dle vypracované architektonické studie Martina Rajniše. Plošina bude ve své vrchní části opřena o věž a bude z ní umožněn vstup do vlastní věže kostela, kde bude po zrekonstruovaném schodišti a kolem zvonů zpřístupněn bývalý byt zvoníka. Tento prostor bude cílovým místem pro návštěvníky.

     Více informací a možnost podílet se na zpřístupnění věže na https://www.sikmavez.cz/.

(zdroj: usti-nad-labem.cz)