Pro vyznavače turistiky i milovníky sakrálních památek je tu nová poutní a turistická trasa Via Sacra postupně budovaná a propagovaná v rámci projektu č.100279636 VIA SACRA – příspěvek k zachování a propagaci společného kulturního dědictví spolufinancovaný z prostředků Evropské unie – Evropského fondu pro regionální rozvoj, Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020.

     Trasa Via Sacra čítá 20 poutních zastavení na území ČR, Německa a Polska. Provede Vás po jedinečných památkách s neobyčejnou kulturní a duchovní hodnotou. Via Sacra na českém území má 8 zastavení, mezi které patří kostel Navštívení Panny Marie v Hejnicích, bazilika sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí, kaple sv. Anny v Mnichově Hradišti, Johanitská komenda v Českém Dubu, Loretánská kaple v Rumburku, klášter v Broumově, poutní areál v Horní Polici a kostel Nalezení sv. Kříže s barokní zahradou v Liberci.

Na mapě č. 16

     Via Sacra má co nabídnout všem věkovým i zájmovým skupinám. Trasy je možné libovolně kombinovat, krátit nebo rozdělit. Například můžete začít od nejzápadnějšího zastavení, kterým je Horní Police s kostelem Navštívení Panny Marie. Poté lze pokračovat k bazilice sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí. Zde můžete skončit nebo se rozhodnout kam dál. První variantou je Rumburk, kde se nachází kouzelná loretánská kaple. Z Rumburku se poutníci mohou vydat přes Oybin do Liberce ke kostelu Nalezení sv. Kříže. Druhou variantou cesty z Jablonného v Podještědí je Český Dub, který se pyšní zapomenutou a znovu objevenou johanitskou komendou. Odtud opět vedou dvě trasy. Jedna Vás dovede do zámku v Mnichově Hradišti ke kapli sv. Anny, druhá zase na sever do Liberce, skrze který pokračujete do Hejnic. Tudy se dostanete k úpatí Jizerských hor, kde se rozkládá areál kostela Navštívení Panny Marie při františkánském klášteře. Na ty nejodvážnější čeká několikadenní pouť do Broumova s odměnou v podobě tamního impozantního kláštera.

Na mapě č. 17

     Ať si zvolíte jakoukoliv variantu, můžete si být jisti, že Vás čeká mnoho radosti z aktivního pohybu, krásné zážitky spojené s pobytem v přírodě i objevování pozoruhodných míst evropského rozměru.

Na mapě č. 19

Pozn.: úvodní foto: na mapě č. 15.