Třešňovka – oblíbené odpočinkové a relaxační místo mnoha Tepličanů je ovocný sad, který původně sloužil k produkci ovoce. Byl založený počátkem 60. let 20. století a v současnosti už není většina ovocných dřevin v dobré zdravotní kondici. Statutární město Teplice proto počítá s revitalizací celé plochy sadu o rozloze skoro sedmi hektarů. V několika etapách by měla být dokončena do roku 2030.
     S postupnou obnovou Třešňovky začaly Teplice už v roce 2020. V první etapě bylo v prostoru podél cesty k Hvězdárně na základě posudku vykáceno 18 třešní. Prostor v blízkosti altánu pak město nechalo i dočistit od náletových dřevin. První etapa bude zakončena výsadbou 40-50 třešňových stromů různých odrůd začátkem listopadu roku 2021. 
     Druhou etapou bude obnova Třešňovky pokračovat v příštím roce, kdy už teď je podle hotového posudku na leden až březen 2022 naplánováno vykácení 20 ks dožilých stromů. Místo nich pak bude na podzim roku 2022 vysázeno 20-30 třešní. V průběhu roku 2022 nechá město zhodnotit stav stromů v další části plochy tak, aby se mohlo s revitalizací pokračovat v dalších letech.