V úvodu si řekneme něco málo o historii Doubravské hory. Hrad vybudoval vnuk husitského hejtmana Jakoubka z Vřesovic Jan Ilburk na zřejmě již opevněném místě. Povolení ke stavbě obdržel v r. 1478 od krále Vladislava II. Jagelonského a stavbu ukončil v 80. letech 15. století.
     Od r. 1590 hrad náležel majitelům teplického panství, Radslavovi Vchynskému a po jeho smrti Vilémovi Vchynskému. V roce 1626 došlo k požáru panského sídla. Pro zajímavost: Vilém Vchynský (později Kinský) nechal ulít velká děla pro zvýšení obranyschopnosti hradu. Zbytek jednoho děla se znakem a jménem majitele hradu, datovaný rokem 1625, byl nalezen v ruinách hradu v 18. století a dnes je uložen v teplickém muzeu. 
 
     Třicetiletá válka (1618–1648) znamenala pohromu pro Dou­bravskou horu – byla opakovaně obléhána i dobyta válčícími stranami a hrad utrpěl mnoho škod. Doba byla velice neklidná a na nařízení císaře synovec Jana z Aldringenu, Maxmilián z Aldringenu, začal hrad bořit. V roce 1655 hejtman Litoměřického kraje Gottfried ze Salhausenu nařídil provést úplnou destrukci. Ruiny, které zůstaly, přitahovaly romantiky a malíře. 
     V roce 1884 provedl majitel města a zbytku hradu Edmund Clary-Aldringen na zřícenině značné stavební úpravy. Torzo západní věže bylo přizděno do původní výše a zakončeno špičatou střechou, sloužící jako rozhledna. V severozápadní části zbořeniny nechal Clary-Aldringen postavit výletní restauraci v romantickém rytířském stylu. Restaurace v roce 1896 vyhořela a po požáru nechal Carlos Clary-Aldringen hrad obnovit v novogotickém stylu napodobujícím středověkou hradní architekturu. Zároveň byl obnoven restaurační provoz a zpřístupněna rozhledna. Doubravská hora se stala oblíbeným výletním místem. 
     Hrad Doubravská hora je od roku 1964 kulturní památkou, která je od roku 1965 v majetku organizace s názvem Asociace víceúčelových základních organizací technických sportů a činností České republiky Teplice hrad Doubravka pobočný spolek. (AVZO TSČ ČR Teplice hrad Doubravka p.s.) Členové tohoto spolku se zabývají od svého prvopočátku radioamatérskou činností a navazují spojení s dalšími radioamatéry po celém světě. Postupně se k organizaci přidaly další odbornosti jako je radiový orientační běh, SPONA Teplice – oddíl, který je zaměřen na klasické a extrémní sporty, nebo autodráhoví modeláři. 
     Venkovní prostory hradu jsou celoročně přístupné široké veřejnosti a interiér hradu je otevřen při všech akcích, které spolek pořádá pro obyvatele města Teplice. Jsou to tradiční prvomájový Sportovní den, Olympiáda volnočasových aktivit, běh na Doubravku, pálení čarodějnic a další akce pro malé i velké zájemce o dění na Doubravce.

     Nedílnou součástí aktivit na hradě jsou i kulturní akce, jako koncerty regionálních hudebních skupin, ale i známějších kapel. V nabídce nechyběl ani kvintet Severočeské filharmonie. Téměř deset let spolek pořádá Společenský ples sportovců v Krušnohorském divadle Teplice, o který je vždy velký zájem.
     Kulturní památka, to jsou ale i povinnosti a závazky, které musí spolek zastat. Znamená to neustále se o nemovitost starat, pečovat a udržovat ji tak, aby hrad byl důstojným sídlem nejen nyní, ale i pro naše následovníky v budoucích letech. Na údržbu nestačí jen spousty brigádnických hodin vlastních členů, ale je to především snaha získávat finanční prostředky pro obnovu hradu, za které vděčíme Magistrátu města Teplice, Ministerstvu kultury ČR, Ústeckému kraji, společnosti ČEZ a dalším.
     V areálu hradu provozujeme dvě občerstvení s různou nabídkou teplých i studených nápojů, ale i něčeho drobného k jídlu. V posledních letech umožňujeme pořádat na hradě svatební obřady i soukromé oslavy a od tohoto roku nabízíme i ubytování ve čtyřech zcela nově zrekonstruovaných pokojích. Věříme, že prostředí hradu je pro mnohé netradiční a romantické prostředí, kde rádi tyto akce uskuteční. Pro obnovu kulturní památky je to další zdroj příjmů, který může i kdokoliv osobně finančně podpořit jakoukoliv částkou na náš transparentní účet 2901792577/2010.
 
Ing. Martin Richter
Předseda spolku
AVZO Doubravka