Zvídavé pohledy, velká očekávání, nejistota. V očích druháčků jako by se dalo číst.  A právě četba je přivedla do Knihovny Karla Hynka Máchy, kde je slavnostním ceremoniálem pasoval na čtenáře samotný rytíř.

     „Pro malé žáčky je četba významným vstupem do veřejného života. Chceme jejich zájem o knihy dále podporovat,“ vysvětlila ředitelka knihovny Martina Vondráková.

     Žáci druhých tříd dostali od knihovny pasovací listinu, která je uvedla do „řádu čtenářského“. K této pozornosti získali čtenářský průkaz na rok zdarma. Již tradiční ceremoniál završilo pokleknutí malých žáků a pasování mečem. Poděkování patřilo také paním učitelkám, které u dětí zájem o knihy podněcují. Za svou práci dostaly květinu.

(zdroj: litomerice.cz)